Начало Същност Приложение Бъдеще Екология Контакти

Бъдеще

Следващи стъпки при 3Д принтирането в бъдещ план:

Поглеждайки с бъдеща перспектива, настоящите приложения, класифициращи се като експериментални, вероятно ще се превърнат в едни от масовото търсени единици. Тук по-скоро става въпрос за продукти от рода на персонализираната храна, имплантите и много други, които имат широко търсене от страна на потребителите. По отношение на развитието пък няма нужда от опасения, защото едва ли ще настъпи момент, когато това ще е в застой. Принтерите предлагат изключително много предимства и след като се застъпят смело в производствения сектор могат да започнат промените по отношение на техните логистики.

Също така, като следваща стъпка може да фигурираме и опитите за откриване на по-екологични материали, щадящи пряко околната среда. Със своето непрекъснато усъвършенстване е напълно възможно да имплементираме употребата на нови материали в машината, като стъкло, мазилка, керамика и други. Значението им е съществено, защото някои отнемат по-малко топлинна енергия при обработка, което довежда до значително понижение от страна на енергийната консумацията на принтерите. Така системата ще бъде по-икономична и съответно потребителите ще бъдат по-ентусиазирани относно опазването на природата.